SALDO

grundformoenerverad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoenerverad
pos indef sg u genoenerverads
pos indef sg n nomoenerverat
pos indef sg n genoenerverats
pos indef pl nomoenerverade
pos indef pl genoenerverades
pos def sg no_masc nomoenerverade
pos def sg no_masc genoenerverades
pos def sg masc nomoenerverade
pos def sg masc genoenerverades
pos def pl nomoenerverade
pos def pl genoenerverades