SALDO

grundformoenrollerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoenrollerad
pos indef sg u genoenrollerads
pos indef sg n nomoenrollerat
pos indef sg n genoenrollerats
pos indef pl nomoenrollerade
pos indef pl genoenrollerades
pos def sg no_masc nomoenrollerade
pos def sg no_masc genoenrollerades
pos def sg masc nomoenrollerade
pos def sg masc genoenrollerades
pos def pl nomoenrollerade
pos def pl genoenrollerades