SALDO

grundformoevakuerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoevakuerbar
pos indef sg u genoevakuerbars
pos indef sg n nomoevakuerbart
pos indef sg n genoevakuerbarts
pos indef pl nomoevakuerbara
pos indef pl genoevakuerbaras
pos def sg no_masc nomoevakuerbara
pos def sg no_masc genoevakuerbaras
pos def sg masc nomoevakuerbare
pos def sg masc genoevakuerbares
pos def pl nomoevakuerbara
pos def pl genoevakuerbaras
komp nomoevakuerbarare
komp genoevakuerbarares
super indef nomoevakuerbarast
super indef genoevakuerbarasts
super def no_masc nomoevakuerbaraste
super def no_masc genoevakuerbarastes
super def masc nomoevakuerbaraste
super def masc genoevakuerbarastes
coevakuerbar-/oevakuerbar
smsoevakuerbar-