SALDO

dokumentation (pdf)

oexkommunicerad

⇧[2]exkommunicera inte

oexkommunicerad (av)

[korpus]

* *