SALDO

grundformofärskad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomofärskad
pos indef sg u genofärskads
pos indef sg n nomofärskat
pos indef sg n genofärskats
pos indef pl nomofärskade
pos indef pl genofärskades
pos def sg no_masc nomofärskade
pos def sg no_masc genofärskades
pos def sg masc nomofärskade
pos def sg masc genofärskades
pos def pl nomofärskade
pos def pl genofärskades