SALDO

grundformoföljd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoföljd
pos indef sg u genoföljds
pos indef sg n nomoföljt
pos indef sg n genoföljts
pos indef pl nomoföljda
pos indef pl genoföljdas
pos def sg no_masc nomoföljda
pos def sg no_masc genoföljdas
pos def sg masc nomoföljde
pos def sg masc genoföljdes
pos def pl nomoföljda
pos def pl genoföljdas
komp nomoföljdare
komp genoföljdares
super indef nomoföljdast
super indef genoföljdasts
super def no_masc nomoföljdaste
super def no_masc genoföljdastes
super def masc nomoföljdaste
super def masc genoföljdastes
coföljd-/oföljd
smsoföljd-