SALDO

grundformofördärvad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomofördärvad
pos indef sg u genofördärvads
pos indef sg n nomofördärvat
pos indef sg n genofördärvats
pos indef pl nomofördärvade
pos indef pl genofördärvades
pos def sg no_masc nomofördärvade
pos def sg no_masc genofördärvades
pos def sg masc nomofördärvade
pos def sg masc genofördärvades
pos def pl nomofördärvade
pos def pl genofördärvades