SALDO

grundformofördröjd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomofördröjd
pos indef sg u genofördröjds
pos indef sg n nomofördröjt
pos indef sg n genofördröjts
pos indef pl nomofördröjda
pos indef pl genofördröjdas
pos def sg no_masc nomofördröjda
pos def sg no_masc genofördröjdas
pos def sg masc nomofördröjde
pos def sg masc genofördröjdes
pos def pl nomofördröjda
pos def pl genofördröjdas
komp nomofördröjdare
komp genofördröjdares
super indef nomofördröjdast
super indef genofördröjdasts
super def no_masc nomofördröjdaste
super def no_masc genofördröjdastes
super def masc nomofördröjdaste
super def masc genofördröjdastes
cofördröjd-/ofördröjd
smsofördröjd-