SALDO

grundformoförebyggd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförebyggd
pos indef sg u genoförebyggds
pos indef sg n nomoförebyggt
pos indef sg n genoförebyggts
pos indef pl nomoförebyggda
pos indef pl genoförebyggdas
pos def sg no_masc nomoförebyggda
pos def sg no_masc genoförebyggdas
pos def sg masc nomoförebyggde
pos def sg masc genoförebyggdes
pos def pl nomoförebyggda
pos def pl genoförebyggdas
komp nomoförebyggdare
komp genoförebyggdares
super indef nomoförebyggdast
super indef genoförebyggdasts
super def no_masc nomoförebyggdaste
super def no_masc genoförebyggdastes
super def masc nomoförebyggdaste
super def masc genoförebyggdastes
coförebyggd-/oförebyggd
smsoförebyggd-