SALDO

grundformoförenlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförenlig
pos indef sg u genoförenligs
pos indef sg n nomoförenligt
pos indef sg n genoförenligts
pos indef pl nomoförenliga
pos indef pl genoförenligas
pos def sg no_masc nomoförenliga
pos def sg no_masc genoförenligas
pos def sg masc nomoförenlige
pos def sg masc genoförenliges
pos def pl nomoförenliga
pos def pl genoförenligas
komp nomoförenligare
komp genoförenligares
super indef nomoförenligast
super indef genoförenligasts
super def no_masc nomoförenligaste
super def no_masc genoförenligastes
super def masc nomoförenligaste
super def masc genoförenligastes
coförenlig-/oförenlig
smsoförenlig-