SALDO

grundformoförhyrd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförhyrd
pos indef sg u genoförhyrds
pos indef sg n nomoförhyrt
pos indef sg n genoförhyrts
pos indef pl nomoförhyrda
pos indef pl genoförhyrdas
pos def sg no_masc nomoförhyrda
pos def sg no_masc genoförhyrdas
pos def sg masc nomoförhyrde
pos def sg masc genoförhyrdes
pos def pl nomoförhyrda
pos def pl genoförhyrdas
komp nomoförhyrdare
komp genoförhyrdares
super indef nomoförhyrdast
super indef genoförhyrdasts
super def no_masc nomoförhyrdaste
super def no_masc genoförhyrdastes
super def masc nomoförhyrdaste
super def masc genoförhyrdastes
coförhyrd-/oförhyrd
smsoförhyrd-