SALDO

grundformoförkroppsligad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförkroppsligad
pos indef sg u genoförkroppsligads
pos indef sg n nomoförkroppsligat
pos indef sg n genoförkroppsligats
pos indef pl nomoförkroppsligade
pos indef pl genoförkroppsligades
pos def sg no_masc nomoförkroppsligade
pos def sg no_masc genoförkroppsligades
pos def sg masc nomoförkroppsligade
pos def sg masc genoförkroppsligades
pos def pl nomoförkroppsligade
pos def pl genoförkroppsligades