SALDO

grundformoförkrossad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförkrossad
pos indef sg u genoförkrossads
pos indef sg n nomoförkrossat
pos indef sg n genoförkrossats
pos indef pl nomoförkrossade
pos indef pl genoförkrossades
pos def sg no_masc nomoförkrossade
pos def sg no_masc genoförkrossades
pos def sg masc nomoförkrossade
pos def sg masc genoförkrossades
pos def pl nomoförkrossade
pos def pl genoförkrossades