SALDO

grundformoförlöst
mönsterav_0_uppvikt
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförlöst
pos indef sg u genoförlösts
pos indef sg n nomoförlöst
pos indef sg n genoförlösts
pos indef pl nomoförlösta
pos indef pl genoförlöstas
pos def sg no_masc nomoförlösta
pos def sg no_masc genoförlöstas
pos def sg masc nomoförlöste
pos def sg masc genoförlöstes
pos def pl nomoförlösta
pos def pl genoförlöstas
coförlöst-/oförlöst
smsoförlöst-