SALDO

grundformoförlist
mönsterav_0_uppvikt
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförlist
pos indef sg u genoförlists
pos indef sg n nomoförlist
pos indef sg n genoförlists
pos indef pl nomoförlista
pos indef pl genoförlistas
pos def sg no_masc nomoförlista
pos def sg no_masc genoförlistas
pos def sg masc nomoförliste
pos def sg masc genoförlistes
pos def pl nomoförlista
pos def pl genoförlistas
coförlist-/oförlist
smsoförlist-