SALDO

grundformoförnöjd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförnöjd
pos indef sg u genoförnöjds
pos indef sg n nomoförnöjt
pos indef sg n genoförnöjts
pos indef pl nomoförnöjda
pos indef pl genoförnöjdas
pos def sg no_masc nomoförnöjda
pos def sg no_masc genoförnöjdas
pos def sg masc nomoförnöjde
pos def sg masc genoförnöjdes
pos def pl nomoförnöjda
pos def pl genoförnöjdas
komp nomoförnöjdare
komp genoförnöjdares
super indef nomoförnöjdast
super indef genoförnöjdasts
super def no_masc nomoförnöjdaste
super def no_masc genoförnöjdastes
super def masc nomoförnöjdaste
super def masc genoförnöjdastes
coförnöjd-/oförnöjd
smsoförnöjd-