SALDO

grundformoförsänkt
mönsterav_0_uppvikt
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförsänkt
pos indef sg u genoförsänkts
pos indef sg n nomoförsänkt
pos indef sg n genoförsänkts
pos indef pl nomoförsänkta
pos indef pl genoförsänktas
pos def sg no_masc nomoförsänkta
pos def sg no_masc genoförsänktas
pos def sg masc nomoförsänkte
pos def sg masc genoförsänktes
pos def pl nomoförsänkta
pos def pl genoförsänktas
coförsänkt-/oförsänkt
smsoförsänkt-