SALDO

grundformoförsiktig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförsiktig
pos indef sg u genoförsiktigs
pos indef sg n nomoförsiktigt
pos indef sg n genoförsiktigts
pos indef pl nomoförsiktiga
pos indef pl genoförsiktigas
pos def sg no_masc nomoförsiktiga
pos def sg no_masc genoförsiktigas
pos def sg masc nomoförsiktige
pos def sg masc genoförsiktiges
pos def pl nomoförsiktiga
pos def pl genoförsiktigas
komp nomoförsiktigare
komp genoförsiktigares
super indef nomoförsiktigast
super indef genoförsiktigasts
super def no_masc nomoförsiktigaste
super def no_masc genoförsiktigastes
super def masc nomoförsiktigaste
super def masc genoförsiktigastes
coförsiktig-/oförsiktig
smsoförsiktig-