SALDO

grundformoförsträckt
mönsterav_0_uppvikt
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförsträckt
pos indef sg u genoförsträckts
pos indef sg n nomoförsträckt
pos indef sg n genoförsträckts
pos indef pl nomoförsträckta
pos indef pl genoförsträcktas
pos def sg no_masc nomoförsträckta
pos def sg no_masc genoförsträcktas
pos def sg masc nomoförsträckte
pos def sg masc genoförsträcktes
pos def pl nomoförsträckta
pos def pl genoförsträcktas
coförsträckt-/oförsträckt
smsoförsträckt-