SALDO

grundformoförutsebar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoförutsebar
pos indef sg u genoförutsebars
pos indef sg n nomoförutsebart
pos indef sg n genoförutsebarts
pos indef pl nomoförutsebara
pos indef pl genoförutsebaras
pos def sg no_masc nomoförutsebara
pos def sg no_masc genoförutsebaras
pos def sg masc nomoförutsebare
pos def sg masc genoförutsebares
pos def pl nomoförutsebara
pos def pl genoförutsebaras
komp nomoförutsebarare
komp genoförutsebarares
super indef nomoförutsebarast
super indef genoförutsebarasts
super def no_masc nomoförutsebaraste
super def no_masc genoförutsebarastes
super def masc nomoförutsebaraste
super def masc genoförutsebarastes
coförutsebar-/oförutsebar
smsoförutsebar-