SALDO

grundformoffentliggöra
mönstervb_2a_göra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivoffentliggör
pres ind s-formoffentliggörs/offentliggöres
pret ind aktivoffentliggjorde
pret ind s-formoffentliggjordes
imperoffentliggör
inf aktivoffentliggöra
inf s-formoffentliggöras
sup aktivoffentliggjort
sup s-formoffentliggjorts
pres_part nomoffentliggörande
pres_part genoffentliggörandes
pret_part indef sg u nomoffentliggjord
pret_part indef sg u genoffentliggjords
pret_part indef sg n nomoffentliggjort
pret_part indef sg n genoffentliggjorts
pret_part indef pl nomoffentliggjorda
pret_part indef pl genoffentliggjordas
pret_part def sg no_masc nomoffentliggjorda
pret_part def sg no_masc genoffentliggjordas
pret_part def sg masc nomoffentliggjorde
pret_part def sg masc genoffentliggjordes
pret_part def pl nomoffentliggjorda
pret_part def pl genoffentliggjordas
coffentliggör-/offentliggör
smsoffentliggör-