SALDO

grundformofotad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomofotad
pos indef sg u genofotads
pos indef sg n nomofotat
pos indef sg n genofotats
pos indef pl nomofotade
pos indef pl genofotades
pos def sg no_masc nomofotade
pos def sg no_masc genofotades
pos def sg masc nomofotade
pos def sg masc genofotades
pos def pl nomofotade
pos def pl genofotades