SALDO

grundformofotograferad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomofotograferad
pos indef sg u genofotograferads
pos indef sg n nomofotograferat
pos indef sg n genofotograferats
pos indef pl nomofotograferade
pos indef pl genofotograferades
pos def sg no_masc nomofotograferade
pos def sg no_masc genofotograferades
pos def sg masc nomofotograferade
pos def sg masc genofotograferades
pos def pl nomofotograferade
pos def pl genofotograferades