SALDO

grundformofraktionerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomofraktionerad
pos indef sg u genofraktionerads
pos indef sg n nomofraktionerat
pos indef sg n genofraktionerats
pos indef pl nomofraktionerade
pos indef pl genofraktionerades
pos def sg no_masc nomofraktionerade
pos def sg no_masc genofraktionerades
pos def sg masc nomofraktionerade
pos def sg masc genofraktionerades
pos def pl nomofraktionerade
pos def pl genofraktionerades