SALDO

grundformofullständig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomofullständig
pos indef sg u genofullständigs
pos indef sg n nomofullständigt
pos indef sg n genofullständigts
pos indef pl nomofullständiga
pos indef pl genofullständigas
pos def sg no_masc nomofullständiga
pos def sg no_masc genofullständigas
pos def sg masc nomofullständige
pos def sg masc genofullständiges
pos def pl nomofullständiga
pos def pl genofullständigas
komp nomofullständigare
komp genofullständigares
super indef nomofullständigast
super indef genofullständigasts
super def no_masc nomofullständigaste
super def no_masc genofullständigastes
super def masc nomofullständigaste
super def masc genofullständigastes
cofullständig-/ofullständig
smsofullständig-