SALDO

grundformogästvänlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomogästvänlig
pos indef sg u genogästvänligs
pos indef sg n nomogästvänligt
pos indef sg n genogästvänligts
pos indef pl nomogästvänliga
pos indef pl genogästvänligas
pos def sg no_masc nomogästvänliga
pos def sg no_masc genogästvänligas
pos def sg masc nomogästvänlige
pos def sg masc genogästvänliges
pos def pl nomogästvänliga
pos def pl genogästvänligas
komp nomogästvänligare
komp genogästvänligares
super indef nomogästvänligast
super indef genogästvänligasts
super def no_masc nomogästvänligaste
super def no_masc genogästvänligastes
super def masc nomogästvänligaste
super def masc genogästvänligastes
cogästvänlig-/ogästvänlig
smsogästvänlig-