SALDO

grundformogörbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomogörbar
pos indef sg u genogörbars
pos indef sg n nomogörbart
pos indef sg n genogörbarts
pos indef pl nomogörbara
pos indef pl genogörbaras
pos def sg no_masc nomogörbara
pos def sg no_masc genogörbaras
pos def sg masc nomogörbare
pos def sg masc genogörbares
pos def pl nomogörbara
pos def pl genogörbaras
komp nomogörbarare
komp genogörbarares
super indef nomogörbarast
super indef genogörbarasts
super def no_masc nomogörbaraste
super def no_masc genogörbarastes
super def masc nomogörbaraste
super def masc genogörbarastes
cogörbar-/ogörbar
smsogörbar-