SALDO

grundformogenomtänkt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomogenomtänkt
pos indef sg u genogenomtänkts
pos indef sg n nomogenomtänkt
pos indef sg n genogenomtänkts
pos indef pl nomogenomtänkta
pos indef pl genogenomtänktas
pos def sg no_masc nomogenomtänkta
pos def sg no_masc genogenomtänktas
pos def sg masc nomogenomtänkte
pos def sg masc genogenomtänktes
pos def pl nomogenomtänkta
pos def pl genogenomtänktas
komp nomogenomtänktare
komp genogenomtänktares
super indef nomogenomtänktast
super indef genogenomtänktasts
super def no_masc nomogenomtänktaste
super def no_masc genogenomtänktastes
super def masc nomogenomtänktaste
super def masc genogenomtänktastes
cogenomtänkt-/ogenomtänkt
smsogenomtänkt-