SALDO

grundformoglattad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoglattad
pos indef sg u genoglattads
pos indef sg n nomoglattat
pos indef sg n genoglattats
pos indef pl nomoglattade
pos indef pl genoglattades
pos def sg no_masc nomoglattade
pos def sg no_masc genoglattades
pos def sg masc nomoglattade
pos def sg masc genoglattades
pos def pl nomoglattade
pos def pl genoglattades