SALDO

grundformoglesnad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoglesnad
pos indef sg u genoglesnads
pos indef sg n nomoglesnat
pos indef sg n genoglesnats
pos indef pl nomoglesnade
pos indef pl genoglesnades
pos def sg no_masc nomoglesnade
pos def sg no_masc genoglesnades
pos def sg masc nomoglesnade
pos def sg masc genoglesnades
pos def pl nomoglesnade
pos def pl genoglesnades