SALDO

grundformografiterad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomografiterad
pos indef sg u genografiterads
pos indef sg n nomografiterat
pos indef sg n genografiterats
pos indef pl nomografiterade
pos indef pl genografiterades
pos def sg no_masc nomografiterade
pos def sg no_masc genografiterades
pos def sg masc nomografiterade
pos def sg masc genografiterades
pos def pl nomografiterade
pos def pl genografiterades