SALDO

grundformografiterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomografiterbar
pos indef sg u genografiterbars
pos indef sg n nomografiterbart
pos indef sg n genografiterbarts
pos indef pl nomografiterbara
pos indef pl genografiterbaras
pos def sg no_masc nomografiterbara
pos def sg no_masc genografiterbaras
pos def sg masc nomografiterbare
pos def sg masc genografiterbares
pos def pl nomografiterbara
pos def pl genografiterbaras
komp nomografiterbarare
komp genografiterbarares
super indef nomografiterbarast
super indef genografiterbarasts
super def no_masc nomografiterbaraste
super def no_masc genografiterbarastes
super def masc nomografiterbaraste
super def masc genografiterbarastes
cografiterbar-/ografiterbar
smsografiterbar-