SALDO

grundformogranulerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomogranulerad
pos indef sg u genogranulerads
pos indef sg n nomogranulerat
pos indef sg n genogranulerats
pos indef pl nomogranulerade
pos indef pl genogranulerades
pos def sg no_masc nomogranulerade
pos def sg no_masc genogranulerades
pos def sg masc nomogranulerade
pos def sg masc genogranulerades
pos def pl nomogranulerade
pos def pl genogranulerades