SALDO

grundformogrimerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomogrimerad
pos indef sg u genogrimerads
pos indef sg n nomogrimerat
pos indef sg n genogrimerats
pos indef pl nomogrimerade
pos indef pl genogrimerades
pos def sg no_masc nomogrimerade
pos def sg no_masc genogrimerades
pos def sg masc nomogrimerade
pos def sg masc genogrimerades
pos def pl nomogrimerade
pos def pl genogrimerades