SALDO

dokumentation (pdf)

ogulnad

⇧[2]gulna inte

ogulnad (av)

[korpus]

* *