SALDO

grundformohägnad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomohägnad
pos indef sg u genohägnads
pos indef sg n nomohägnat
pos indef sg n genohägnats
pos indef pl nomohägnade
pos indef pl genohägnades
pos def sg no_masc nomohägnade
pos def sg no_masc genohägnades
pos def sg masc nomohägnade
pos def sg masc genohägnades
pos def pl nomohägnade
pos def pl genohägnades