SALDO

grundformohässjad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomohässjad
pos indef sg u genohässjads
pos indef sg n nomohässjat
pos indef sg n genohässjats
pos indef pl nomohässjade
pos indef pl genohässjades
pos def sg no_masc nomohässjade
pos def sg no_masc genohässjades
pos def sg masc nomohässjade
pos def sg masc genohässjades
pos def pl nomohässjade
pos def pl genohässjades