SALDO

grundformohävdad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomohävdad
pos indef sg u genohävdads
pos indef sg n nomohävdat
pos indef sg n genohävdats
pos indef pl nomohävdade
pos indef pl genohävdades
pos def sg no_masc nomohävdade
pos def sg no_masc genohävdades
pos def sg masc nomohävdade
pos def sg masc genohävdades
pos def pl nomohävdade
pos def pl genohävdades