SALDO

grundformohaffad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomohaffad
pos indef sg u genohaffads
pos indef sg n nomohaffat
pos indef sg n genohaffats
pos indef pl nomohaffade
pos indef pl genohaffades
pos def sg no_masc nomohaffade
pos def sg no_masc genohaffades
pos def sg masc nomohaffade
pos def sg masc genohaffades
pos def pl nomohaffade
pos def pl genohaffades