SALDO

dokumentation (pdf)

oheroiserbar

⇧[2]heroisera omöjlig

oheroiserbar (av)

[korpus]


1
PRIM oheroiserbarhet
*