SALDO

grundformoholograferad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoholograferad
pos indef sg u genoholograferads
pos indef sg n nomoholograferat
pos indef sg n genoholograferats
pos indef pl nomoholograferade
pos indef pl genoholograferades
pos def sg no_masc nomoholograferade
pos def sg no_masc genoholograferades
pos def sg masc nomoholograferade
pos def sg masc genoholograferades
pos def pl nomoholograferade
pos def pl genoholograferades