SALDO

grundformoimpregnerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoimpregnerad
pos indef sg u genoimpregnerads
pos indef sg n nomoimpregnerat
pos indef sg n genoimpregnerats
pos indef pl nomoimpregnerade
pos indef pl genoimpregnerades
pos def sg no_masc nomoimpregnerade
pos def sg no_masc genoimpregnerades
pos def sg masc nomoimpregnerade
pos def sg masc genoimpregnerades
pos def pl nomoimpregnerade
pos def pl genoimpregnerades