SALDO

grundformoinaugurerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoinaugurerad
pos indef sg u genoinaugurerads
pos indef sg n nomoinaugurerat
pos indef sg n genoinaugurerats
pos indef pl nomoinaugurerade
pos indef pl genoinaugurerades
pos def sg no_masc nomoinaugurerade
pos def sg no_masc genoinaugurerades
pos def sg masc nomoinaugurerade
pos def sg masc genoinaugurerades
pos def pl nomoinaugurerade
pos def pl genoinaugurerades