SALDO

grundformoinförlivad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoinförlivad
pos indef sg u genoinförlivads
pos indef sg n nomoinförlivat
pos indef sg n genoinförlivats
pos indef pl nomoinförlivade
pos indef pl genoinförlivades
pos def sg no_masc nomoinförlivade
pos def sg no_masc genoinförlivades
pos def sg masc nomoinförlivade
pos def sg masc genoinförlivades
pos def pl nomoinförlivade
pos def pl genoinförlivades