SALDO

grundformoinflammerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoinflammerad
pos indef sg u genoinflammerads
pos indef sg n nomoinflammerat
pos indef sg n genoinflammerats
pos indef pl nomoinflammerade
pos indef pl genoinflammerades
pos def sg no_masc nomoinflammerade
pos def sg no_masc genoinflammerades
pos def sg masc nomoinflammerade
pos def sg masc genoinflammerades
pos def pl nomoinflammerade
pos def pl genoinflammerades