SALDO

grundformoinplanterad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoinplanterad
pos indef sg u genoinplanterads
pos indef sg n nomoinplanterat
pos indef sg n genoinplanterats
pos indef pl nomoinplanterade
pos indef pl genoinplanterades
pos def sg no_masc nomoinplanterade
pos def sg no_masc genoinplanterades
pos def sg masc nomoinplanterade
pos def sg masc genoinplanterades
pos def pl nomoinplanterade
pos def pl genoinplanterades