SALDO

grundformoinriktad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoinriktad
pos indef sg u genoinriktads
pos indef sg n nomoinriktat
pos indef sg n genoinriktats
pos indef pl nomoinriktade
pos indef pl genoinriktades
pos def sg no_masc nomoinriktade
pos def sg no_masc genoinriktades
pos def sg masc nomoinriktade
pos def sg masc genoinriktades
pos def pl nomoinriktade
pos def pl genoinriktades