SALDO

grundformoinstrumenterad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoinstrumenterad
pos indef sg u genoinstrumenterads
pos indef sg n nomoinstrumenterat
pos indef sg n genoinstrumenterats
pos indef pl nomoinstrumenterade
pos indef pl genoinstrumenterades
pos def sg no_masc nomoinstrumenterade
pos def sg no_masc genoinstrumenterades
pos def sg masc nomoinstrumenterade
pos def sg masc genoinstrumenterades
pos def pl nomoinstrumenterade
pos def pl genoinstrumenterades