SALDO

grundformointegrerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomointegrerad
pos indef sg u genointegrerads
pos indef sg n nomointegrerat
pos indef sg n genointegrerats
pos indef pl nomointegrerade
pos indef pl genointegrerades
pos def sg no_masc nomointegrerade
pos def sg no_masc genointegrerades
pos def sg masc nomointegrerade
pos def sg masc genointegrerades
pos def pl nomointegrerade
pos def pl genointegrerades