SALDO

grundformointensifierad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomointensifierad
pos indef sg u genointensifierads
pos indef sg n nomointensifierat
pos indef sg n genointensifierats
pos indef pl nomointensifierade
pos indef pl genointensifierades
pos def sg no_masc nomointensifierade
pos def sg no_masc genointensifierades
pos def sg masc nomointensifierade
pos def sg masc genointensifierades
pos def pl nomointensifierade
pos def pl genointensifierades